Vad vi åstadkommit

Vårt valmanifest
Vi arbetar dagligen med att påverka och förbättra.
Hittills kan vi konstatera att vi bidrar till den förändring vi länge arbetat för.
Vi har b.l.a:
  • Infört besparingar på politiken motsvarande 15%.
  • Infört besparingar på administration, hittills 10%, mer är att vänta.  
  • Fått till en extra satsning på vården motsvarande 500 miljoner kr 2019.
  • Satsat ytterligare 100 miljoner på primärvården 2020.
  • Återinfört patientavgifter i primärvården för att skapa mer jämlika förutsättningar för vård i hela länet.
  • Påbörjat ett omfattande arbete för att förbättra arbetsmiljön för vår fantastiska personal. Bla. genom karriärvägar för ex sjuksköterskor och extramedel till övriga yrkesgrupper.
  • Börjat se en minskning av hyrpersonal. Arbetet fortsätter dock.
  • Som ett kvitto på vårt arbete är nu antalet överbeläggningar och utlokaliseringar på våra sjukhus under rikssnittet, jämfört med flera gånger över som de var under föregående mandatperiod.
  • Vård för Pengarna har även varit med om att besluta att fullfölja byggnadsprojekten på våra sjukhus, något som varit på gång sedan 2012. Många av lokalerna såsom t.ex akutmottagningar och operationssalar har varit uttjänta. Detta har vi sett som en nödvändig satsning för att kunna leverera en god vård till våra medborgare.
  • Vi har infört mobil hemrehabilitering för strokepatienter samt initierat en samlad översyn av regionens rehabilitering. 

Region Sörmlands politiska organisation

Efter våra första år i opposition uppmärksammade vi hur omfattande den politiska och centrala administrationen var i sin organisation samt att denna var mycket ineffektiv. Då vi i valet blev näst största parti och satt i förhandlingar med övriga partier om hur styret framöver skulle se ut hade vi ett utmärkt tillfälle att bidra till en omformning av organisationen.
Här till vänster kan ni se hur den politiska organisationen i Region Sörmland ser ut idag. De församlingarna är de som är lagstadgade och alltså enligt lag måste finnas med. 
I vårt arbete har vi lyckats effektivisera genom att bl.a ta bort de med rött överkryssade församlingarna. Detta har inneburit en besparing på >200 politiska poster.
Vårt arbete är dock långt ifrån färdigt. Vi har mycket kvar att bidra med och tillsammans med er kan vi bidra till den förändring som vi behöver.

© Copyright Vård för Pengarna