Vi arbetar för er

Sedan vi bildades 2013 har vår vision och mission varit att, i egenskap av befolkningsföreträdare, åstadkomma förändringar som gynnar regionens medborgare. Efter valet 2018 sitter vi i den styrande koalitionen tillsammans med S och C. Vi arbetar aktivt med att effektivisera organisationen, minska den politiska och administrativa överbyggnaden samt att inrikta resurserna där de behövs som bäst.

Vårt arbete

Följ oss på sociala medier

© Copyright Vård för Pengarna